Redigeren

Het laten redigeren en corrigeren van Engelse teksten draagt bij aan een professionele uitstraling en een goede overdracht van de boodschap. Mijn specialisatie ligt bij educatie en muziek. Denkt u hierbij aan essays, artikelen, scripties, concertprogramma’s, CD boekjes of website teksten van musici en ensembles.

Om er voor te zorgen dat dit volledig naar wens gebeurt, werk ik in drie stappen:

  1. controleren op grammaticale correctheid;
  2. zorgen voor een logisch verloop van de tekst;
    Hierbij kan het nodig zijn om verschillende opties aan te dragen waaruit u als opdrachtgever kunt kiezen. Veel voorkomende fouten en onduidelijke tekstgedeelten licht ik apart toe. Bij langere tekstdocumenten als scripties en dissertaties is er ook aandacht voor de verhouding tussen tekstgedeelten.
  3. het (telefonisch) doorspreken van de tekst en het toelichten van de correcties en opmerkingen.

Kosten

€ 0,06 per woord excl. btw
Minimaal € 15,- per opdracht excl. btw