Individuele Bijles

Niet iedereen heeft voldoende aan de Engelse lessen die op school worden aangeboden, of dat nu om het voortgezet of hoger onderwijs gaat. Vaak is de grammatica een groot struikelblok bij proefwerken en schrijfopdrachten. Spelling in combinatie met uitspraak is een ander hekel punt: doordat schrijfwijze en uitspraak in het Engels vaak totaal niet op elkaar lijken, geeft dit al snel problemen bij dictees, luistertoetsen en presentaties. Bij de voorbereidingen voor het eindexamen en het leren van tentamens met Engels studiemateriaal kan blijken dat tekstbegrip niet vanzelfsprekend is.

Aan al deze punten is met aandacht en tijd voor de leerling winst te behalen. Niemand leert op exact dezelfde manier, waardoor standaard lessen niet altijd het gewenste resultaat geven, maar Engels is een taal die zich wel degelijk uit laat leggen. Door individuele lessen te geven, kan er vanuit de leerling gewerkt worden. Indien nodig neem ik contact op met de docent op school, die meestal al een redelijk zicht heeft op de problematiek.

De bijlessen vinden plaats op mijn thuisadres in Grave.

Kosten en locatie

Kosten: 25,- per uur*
Locatie: Dokere Kanterslaan 175, 5361 ND Grave**
* Bijlessen zijn vrijgesteld van btw.
** Les aan huis kan alleen in overleg en brengt reiskosten met zich mee.