Examentraining

Tijdens de voorbereidingen voor het eindexamen kan blijken dat tekstbegrip niet vanzelfsprekend is. Dit kan ernstige gevolgen hebben als het leidt tot onvoldoendes, zeker nu Engels als kernvak is aangewezen:

“Voor het centraal examen moet gemiddeld een voldoende worden gehaald en vanaf schooljaar 2012/2013 mag voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf worden gescoord.”

(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Actieplan VO Beter Presteren)

Om er voor te zorgen dat leerlingen met een duidelijk plan van aanpak en voldoende zelfvertrouwen het eindexamen Engels in gaan, kan het verstandig zijn ze een examentraining te laten volgen. Helaas is het niet altijd mogelijk om met eigen docenten leerlingen het nodige extra steuntje in de rug te bieden. Het inzetten van een externe docent biedt dan uitkomst. Ik geef de trainingen op locatie, zodat leerlingen in hun vertrouwde omgeving blijven. Examentrainingen kunnen het beste in lesvrije periodes worden gepland, zodat het niet ten koste gaat van het reguliere schoolwerk.

De trainingen zijn voor HAVO of VWO en omvatten vijf dagdelen van 2,5 uur. Hierin krijgen leerlingen werkschema’s voor de verschillende tekstsoorten, woordenlijsten met belangrijke woorden en uitdrukkingen en wordt er veel geoefend met het maken van teksten. De teksten worden steeds uitgebreid besproken, zodat voor iedereen duidelijk is hoe ze bij het juiste antwoord moeten komen. De indeling van de cursus is als volgt:

Dagdeel 1: uitleg van de leesstrategieën
Dagdeel 2: oefenen in de examenbundel
Dagdeel 3: oefenen in de examenbundel
Dagdeel 4: proefexamen
Dagdeel 5: Bespreken van het proefexamen en het doornemen van de aandachtspunten

Leerlingen nemen zelf de meest recente Examenbundel Engels HAVO/VWO mee, plus een A4 schrift/schrijfblok, pen, potlood, gum en markeerstiften in verschillende kleuren. Het woordenboek E/N gebruiken we alleen bij het proefexamen; bij de oefenteksten wordt geen woordenboek gebruikt, omdat woorden gevraagd kunnen worden.

Mocht de school zelf heel actief hebben gewerkt met de meeste recente examenbundel(s), dan kunnen er bij tijdige vermelding en in overleg andere examens worden gebruikt.

Voor meer informatie over de inhoud en kosten van de examentrainingen kunt u contact opnemen via info@nadjaspooren.nl.